תרומה – מוכרת לצרכי מס

עמותת “גב ללוחם” פועלת בעזרת ובזכות אנשים יקרים, שהנושא קרוב לליבם.
הנהלת העמותה כולה פועלת כך, שכל סכום אשר ייתרם על ידכם,
יועבר ישירות לטובת פעילות ועזרה ישירה ללוחמות וללוחמים שהשתחררו.
כל תרומה תתקבל באהבה והוקרת תודה ענקית מצידנו.