יזמות חברתית

"יזמות חברתית והתנדבות היא היפוכה של האדישות.

היא דוגלת במעורבות חברתית. היא קשר וקהילה

      הכוונה היא להשפיע, להוביל שינוי

        ולעצב את צורת החברה שבה אנחנו רוצים לחיות."        

 [נידל שמעוני 2007]

         

"יזמות חברתית והתנדבות היא היפוכה של האדישות.

היא דוגלת במעורבות חברתית. היא קשר וקהילה

  הכוונה היא להשפיע, להוביל שינוי

          ולעצב את צורת החברה שבה אנחנו רוצים לחיות."   

 [נידל שמעוני 2007]
                                                    
המטרה העיקרית

הרעיון המרכזי , בחלק האחרון של התכנית, הוא יישום כל הכלים שלמדנו בחלק הלימודי, וכמובן העזרה והנתינה לקהילה כחלק מהאחריות החברתית שלנו על האזור בו גדלנו.

בחלק זה המשתתפים יחולקו לקבוצות של 2-4 משתתפים . כל קבוצה תבחר פרוייקט, או כל פעילות אחרת אשר תוכל לתת ולתרום לקהילה או לשכונה בה גדלו המשתתפים. המשתתפים יבנו תכנית עסקית שתכלול יעדים, מטרות וניהול כלכלי ישים ויציגו אותה בפני בעלי ענין.

הפרויקט ילווה על ידי עמותת “גב ללוחם”, שלכל אורך התקופה תעזור, תכוון ותקדם את הפרוייקט החברתי ואף תסייע ביציאה לחיים העצמאיים.

בנוסף, במידה והמשתתפים יעמדו בקריטריונים שנקבין ע"י קרן IMPACT או מועצות או עיריות שונות, הם יקבלו מילגה לטובת לימודי תעודה או לימודים במוסד אקדמאי מוכר